Simbol Int Bonanova

Tots els cursos

 • El Real Decreto 1891/1991 de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, establece que quedan acreditados para dirigir u operar los equipos de rayos X quienes hayan superado los cursos o programas homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Este curso cumple las condiciones exigidas por el CSN y, por tanto, permite obtener la acreditación correspondiente.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Amb aquesta jornada volem oferir un espai per a l'anàlisi i la millora de la professió, volem motivar els professionals en la seva feina diària i davant els pacients que han d'atendre.

  Proporcionar un espai de debat i d’intercanvi d’experiències professionals entre els tècnics creant un espai que promocioni la creació de relacions i el foment del treball en xarxa.

  També volem aprofitar per fer una mirada cap al futur, ampliar els coneixements de les tècniques de tractament més actuals i finalment l’emprenedoria com a repte on els serveis de RT i ID estan implicats i en el que ens podem enriquir mútuament.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Els laboratoris d'anatomia patològica i citologia van incorporant a la pràctica diària noves tecnologies, noves metodologies i nous procediments de treball que fan que sigui imprescindible que els tècnics actualitzin conceptes i procediments en els diferents àmbits de la patològica. L'objectiu del curs és mantenir en constant actualització i reciclatge als professionals dels laboratoris de patologia dels hospitals i centres privats.

  L'Institut té col·laboracions amb empreses on es realitza la formació en centres de treball la qual cosa ens permet conèixer les necessitats formatives i d'actualització dels laboratoris, que després traslladem al contingut del temari. Fruit també d'aquesta col·laboració, el curs sempre ha sigut un punt de trobada pels tècnics i professionals de la Patologia, on a més d'aprendre i actualitzar coneixements amb les diferents ponències, els tècnics poguessin compartir un espai de diàleg i intercanvi d'experiències amb la presentació de comunicacions orals.

  Preinscripció tancada

  Més informació

© 2011 Institut Bonanova | Nota Legal | Mapa web | Accessibilitat | Perfil del contractant | Política de cookies