Simbol Int Bonanova

Tots els cursos

 • El Real Decreto 1891/1991 de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, establece que quedan acreditados para dirigir u operar los equipos de rayos X quienes hayan superado los cursos o programas homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Este curso cumple las condiciones exigidas por el CSN y, por tanto, permite obtener la acreditación correspondiente.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Els laboratoris d'anatomia patològica i citologia van incorporant a la pràctica diària noves tecnologies i noves metodologies de treball que fan que sigui imprescindible que els tècnics actualitzin conceptes i procediments en els diferents àmbits de la patològica. L'objectiu del curs és mantenir en constant actualització i reciclatge als professionals dels laboratoris de patologia dels hospitals i centres privats.

  L'Institut té col·laboracions amb empreses on es realitza la formació en centres de treball la qual cosa ens permet conèixer les necessitats formatives i d'actualització dels laboratoris, que després traslladem al contingut del temari.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Por ley el Consejo se Seguridad Nuclear exige  que todas las personas  que manipulen fuentes radiactivas en una instalación radiactiva, tengan una licencia de operador o supervisor de instalación radiactiva. La superación de este curso permite obtener la licencia de operador

  Preinscripció tancada

  Més informació

© 2011 Institut Bonanova | Nota Legal | Mapa web | Accessibilitat | Perfil del contractant | Política de cookies