Simbol Int Bonanova

Nota legal

El present website actua sota el nom de domini de institutbonanova.cat a internet, i és propietat de l'Institut Bonanova, (Pg. Circumval·lació, 8 08003 Barcelona)

Tots els continguts d’aquesta plana web, inclosos imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny, codi font, programari o qualsevol altre element, son propietat de l’entitat, o bé de tercers que n'hagin autoritzat l'ús a l'Institut Bonanova, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola .

L’accés als continguts d’aquest website no transfereix cap dret sobre els mateixos. Els continguts oferts en el website poden contenir dades no actualitzades o errònies, en conseqüència són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a Escola Bonanova.

L'Institut Bonanova es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts del website, així com els termes i les condicions d'aquest avís.

L'Institut Bonanova no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

L'Institut Bonanova no és fa responsable dels continguts de les pàgines o de sistemes de tercers connectats amb el seu domini a través d'enllaços.

En cas que l'Institut Bonanova sol·liciti dades personals als usuaris, aquestes es tractaran d'acord amb el principi de protecció de dades personals establert per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. El present advertiment és regeix per la legislació espanyola.

Qualsevol conflicte que pogués sorgir de la interpretació de les condicions establertes en el present advertiment serà sotmès als tribunals de Barcelona.

La utilització del present website, implica l’adquisició de la condició d’usuari, i en conseqüència l’acceptació i respecte de les condicions establerts en aquest advertiment.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001