Simbol Int Bonanova

Notícies

14 de maig de 2018 - Informació general

Formulari de preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

La preinscripció als cicles formatius de grau mitjà es realitzarà del 14 al 24 de maig de 10 a 13 hores.

Documentació a presentar:

  • Resguard del formulari de preinscripció (amb el Codi de tramesa telemàtica). Cal portar les dues còpies, la còpia pel centre i l'exemplar per a la persona interessada. El centre retornarà la còpia segellada i amb data de lliurament.
  • Original i fotocòpia de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.
  • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a  o NIE en el cas d'alumnat estranger.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària.

Si l'alumne és menor d\'edat:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar el comprovant i la documentació acreditativa (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) al centre demanat en primer lloc.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001