Simbol Int Bonanova

Notícies

12 de setembre de 2018 - Informació general

Beques per a estudis postobligatoris

Beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris (no universitaris)

Ja està oberta la convocatòria de beques pel curs vigent.

Per sol·licitar una beca s’ha de fer a través de la pàgina Web del  Ministeri d’Educació, mitjançant el formulari on-line.

En aquest enllaç trobaràs informació sobre beques per ensenyaments postobligatoris no universitaris.

Termini de sol·licitud: 17 d'Agost- 1 d'Octubre de 2018

No es concedirà beca als alumnes en els suposits següents: 

- Alumnes repetidors
- Alumnes de segon de CFGM de Cures Auxiliars d'Infermeria
- Alumnes amb procedència d'estudis iguals o superiors als que cursen actualment.
- Alumnes que NO han superat en el curs anterior almenys el 85% de les hores totals del curs, excepte per als qui van repetir en curs anterior, que cal que ho tinguin aprovat tot.
- Alumnes que no estan matriculats de curs complet o de la meitat dels mòduls del cicle formatiu sencer.

Ajuts a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

En aquest enllaç trobaràs informació sobre ajuts per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Termini de sol·licitud: 15 agost al 27 de setembre

L’alumne/a  NO HA DE LLIURAR RES A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT. Al ser una sol·licitud on-line, no cal presentar cap fotocòpia.  

El Consorci d’Educació de Barcelona, demanarà, si s’escau, tota la justificació pertinent a l’alumne/a, a través de la Secretaria de l’Institut.

Per a qualsevol dubte i  informació:   

    Secretaria de l’Institut: horari de 10.00 a 13.00 hores. De dilluns a divendres.       

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001