Simbol Int Bonanova

Gestions

Convalidacions

  • Per gestionar la convalidació de crèdits o unitats formatives, haureu de sol·licitar, i també lliurar, el formulari disponible a la secretaria del centre o bé a l'àreas de secretaria del campus.
     
  • En cas de sol·licitar una convalidació ordinària (de cicle a cicle) aportar una còpia i original del certificat de notes del cicle que heu superat.
     
  • En cas de sol·licitar una convalidació singular (estudis universitaris a cicle), a més a més del formulari de sol·licitud, haureu d’emplenar la carta de sol·licitud al Departament d’Ensenyament:

- Estudis universitaris finalitzats (per convalidar FOL), aportar títol o resguard del títol.
- Estudis universitaris no finalitzats (per convalidar o FOL).
- Acreditar de 30 a 40 crèdits universitaris per convalidar FOL(60h) .
- Acreditar de 40 a 50 crèdits universitaris per convalidar FOL (120h).
- Altres casos: Pla d’estudis cursat i certificat acadèmic personal.

Reconeixement de títols a EFECTES LABORALS:

Us informem que, d'acord amb la normativa vigent, les persones que han superat :

la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà poden sol·licitar el reconeixement de la ESO a efectes laborals si tenen superat completament el primer cicle de la ESO.

La persona interessada ha de sol·licitar-ho adjuntant:
1. document d'identitat
2. certificat de superació de la prova d'accés a grau mitjà
3. certificat del centre docent on va cursar el primer cicle de la ESO

les persones que han superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior poden sol·licitar el reconeixement del Batxillerat a efectes laborals si tenen el títol de la ESO.

La persona interessada ha de sol·licitar-ho adjuntant:
1. document d'identitat
2. certificat de superació de la prova d'accés a grau superior
3. títol o resguard de títol de graduat en educació secundària obligatòria

les persones que tenen un títol de tècnic poden sol·licitar el reconeixement del Batxillerat a efectes laborals.

La persona interessada ha de sol·licitar-ho adjuntant:
1. document d'identitat
2. títol o resguard de títol de tècnic

La sol·licitud ha d'adreçar-se a:

Departament d'Ensenyament
Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001