Simbol Int Bonanova

Gestions

Convalidacions

  • Per gestionar la convalidació de crèdits o unitats formatives, haureu de sol·licitar, i també lliurar, el formulari disponible a la secretaria del centre o bé a l'àreas de secretaria del campus.
     
  • En cas de sol·licitar una convalidació ordinària (de cicle a cicle) aportar una còpia i original del certificat de notes del cicle que heu superat.
     
  • En cas de sol·licitar una convalidació singular (estudis universitaris a cicle), a més a més del formulari de sol·licitud, haureu d’emplenar la carta de sol·licitud al Departament d’Ensenyament:

- Estudis universitaris finalitzats (per convalidar FOL), aportar títol o resguard del títol.
- Estudis universitaris no finalitzats (per convalidar o FOL).
- Acreditar de 30 a 40 crèdits universitaris per convalidar FOL(60h) .
- Acreditar de 40 a 50 crèdits universitaris per convalidar FOL (120h).
- Altres casos: Pla d’estudis cursat i certificat acadèmic personal.

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001