Simbol Int Bonanova

Matrícula Cicles Formatius de Grau Superior

(text de caràcter informatiu, pendent d'actualitzar en funció de la normativa de preinscripció 2018-19)

 • Els alumnes admesos a les llistes definitives hauran de realitzar la matrícula per plaça assignada dintre del període establert:

 - Del 13 al 20 de juliol de 2017
 - De 10.00 hores a 13.00 hores.

Es recomana per tal de gestionar totes les admissions i evitar llarga espera, realitzar el tràmit de matrícula els dies:

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 13 i 14 de juliol 

Distribució conjunta: Radioteràpia i dosimetria / Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 17 de juliol

Anatomia patològica i citodiagnòstic:  18 de juliol

Laboratori clínic i biomèdic (orientació professional a la recerca): 19 de juliol 

Documentació i administració sanitària (orientació professional a la gestió de dades):  20 de juliol

 • Els alumnes menors d’edat han de realitzar el tràmit acompanyats pel pare, mare o tutor, per autoritzar la matrícula al centre. 

   
 • Documentació que cal portar:
 1. Resguard de preinscripció.
 2. Certificat de títol acadèmic o resguard de tràmit del títol (original i fotocopia)
 3. Si no es va lliurar a la preinscripció, fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària Individual. 
 4. Documentació justificativa de l’administració de les vacunes: Hepatitis B, Tètanus i Triple Vírica. (És obligatori aportar fotocòpia a dues cares: informe mèdic de vacunes o carnet de vacunes)  
 5. En cas que el tràmit no el realitzi l’alumne/a interessat, el representant haurà de portar una foto tipus carnet de l’alumne.
 6. Número de compte bancari. S’haurà de complimentar l’autorització del càrrec bancari i serà necessari disposar del codi IBAN i de la signatura del titular del compte. En cas que el titular del compte no pugui venir es facilitarà la documentació per a la seva signatura, que s'haurà de retornar en el termini establert de matrícula (Fins al 20 de juliol).

Convalidacions

En cas de voler sol·licitar una convalidació cal aportar el dia de matrícula, l'original i còpia del certificat d'estudis i/o qualificacions dels estudis ja cursats d'un altre cicle formatiu o certificats de professionalitat.

PREUS

AVÍS

Els alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d’omissió de la documentació acreditativa.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001