Simbol Int Bonanova

Cicles Formatius de Grau Mitjà

(Text de caràcter informatiu, pendent d'actualitzar en funció de la normativa de preinscripció 2018-19)

Els alumnes admesos a les llistes definitives hauran de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert:

Del 4 a l'11 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

De 10.00 hores a 13.00 hores.

Es recomana per tal de gestionar totes les admissions i evitar llarga espera, realitzar el tràmit de matrícula els dies:

  • Cures Auxiliars d'Infermeria: 4, 5, 6 i 7 de juliol de 2017 de 10 a 13 hores.
  • Atenció a persones en situació de dependència: 10 i 11 de juliol de 2017 de 10 a 13 hores.

Els alumnes menors d’edat han de realitzar el tràmit acompanyats pel pare, mare o tutor que autoritzarà la matrícula al centre. 
 
 

Documentació:

  • Resguard de preinscripció.
  • Certificat de títol acadèmic o resguard de tràmit del títol (original i fotocopia)
  • Si no es va lliurar a la preinscripció, fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària Individual. 
  • Documentació justificativa de l’administració de les vacunes: Hepatitis B, Tètanus i Triple Vírica. (És obligatori aportar fotocòpia a dues cares: informe mèdic de vacunes o carnet de vacunes)  
  • En cas que el tràmit no el realitzi l’alumne/a interessat, el representant haurà de portar una foto tipus carnet de l’alumne.
  • Número de compte bancari. S’haurà de complimentar l’autorització del càrrec bancari i serà necessari disposar del codi IBAN i de la signatura del titular del compte. En cas que el titular del compte no pugui venir es facilitarà la documentació per a la seva signatura, que s'haurà de retornar en el termini establert de matrícula (Fins a l'11 de juliol).

Convalidacions

En cas de voler sol·licitar una convalidació cal aportar el dia de matrícula, l'original i còpia del certificat d'estudis i/o qualificacions dels estudis ja cursats d'un altre cicle formatiu, certificats de professionalitat...

Podeu consultar els preus en el document adjunt: 

PREUS

AVÍS
Els alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d'omissió de la documentació acreditativa.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001