Simbol Int Bonanova

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

Requisits d'accés

ESO.

Cicle Grau Mitjà / FP1.

Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

                 

Oferta de places

El 10 de maig de 2019 es publicarà l'oferta inicial de places del centre, a la web i al taulell d’anuncis.

Oferta de places definitiva de CFGM 2019-2020

Període de preinscripció

  • del 14 al 21 de maig de 2019
  • de 10.00h a 13.00 hores, de dilluns a divendres.

És molt important que feu aquest tràmit en el termini especificat. 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud es podrà presentar de dues maneres:

Sol·licitud electrònica (registre electrònic a través d’un formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament; en aquest cas no serà necessari aportar còpia al centre). Requereix identificació IdCat_Mòbil o altres certificats digitals, com el DNI electrònic, el certificat CATCert o Cl@ve més el número d’identificació de l’alumne. (IDALU o RALC)

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. Només cal presentar-la si no s'ha pogut validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

Sol·licitud en suport informàtic.  (Formulari de sol·licitud des del web del Departament d’Ensenyament; en aquest cas el sol·licitant haurà de presentar la còpia impresa i signada al centre escollit com a primera opció, juntament amb la documentació acreditativa, dins el termini. (el centre facilitarà mitjans informàtics a persones que no puguin fer-ho amb mitjans propis).

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d'estudis, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

Cal presentar la documentació següent:

  • Resguard de la sol·licitud.
  • Si l'alumne es major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2019 ha de presentar original i fotocòpia del DNI o NIE si no s'ha pogut validar el document telemàticament; original i fotocòpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb que s'ha identificat.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019 també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s'ha pogut validar el document telemàticament; o original i fotocòpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d'accés de cada sol·licitant a aquests ensenyaments; consulteu el web Estudiar a Catalunya.

Publicació de les llistes d'alumnes admesos

El  8 de juliol de 2019 es publica al taulell d'anuncis de l'Institut les llistes d'admesos. 

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. (actiu a les dates corresponents)

                               

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. 

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001