Simbol Int Bonanova

LLista d'Espera i procés d’adjudicació de places vacants als CFGM

Conjuntament amb el llistat d’admesos, el 8 de juliol de 2019, es publicarà, al taulell d'anuncis de l'institut, la llista d’espera d'alumnes per possibles places vacants, respectant l'ordre del barem definitiu.

Durant el 16 de juliol es publicaran les places vacants per odre de via d'accés.

Els alumnes que estiguin en llista d'espera hauran de venir el dia 17 de juliol a l'auditori de l'institut, en el següent horari:

9:00 - Atenció a persones en situació de dependència.

9:30 - Auxiliar d'infermeria.

Un cop finalitzat el procés de matriculació, les places que quedin vacants s'assignaran seguint l'ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dins de cada via d’accés.

Els alumnes admesos en llista d'espera realitzaran la matrícula el mateix dia. Per tant és necessari tenir preparada la documentació per a la matrícula.

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001