Simbol Int Bonanova

Atenció a persones en situació de dependència

(FP Dual) 

Informació fp dual

Durada: dos cursos acadèmics. 2000 hores

Horari lectiu: Matí i una tarda fins les 17.00

Vies d’accés:

Els tècnics en atenció a persones en situació de dependència atenen persones i col·lectius amb necessitats especials pel que fa a salut física, psíquica i social, com ara persones grans, persones discapacitades, malalts crònics i convalescents, i tenen cura de la seva vida diària. Apliquen les estratègies i els procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal, les seves relacions amb l’entorn i la seva inserció ocupacional. Actuen sota la supervisió corresponent, segons el cas.

Exercici professional


• Centres residencials de persones grans o amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.
• Pisos tutelats.
• Centres de dia i centres de rehabilitació.
• Centres d'oci i temps de lleure.
• Centres d'inserció ocupacional de persones amb discapacitat.
• Serveis d'atenció a domicili.
• Domicilis particulars.


Contingut curricular

 • • Organtizació de l'atenció a les persones en situació de dependència
 • • Atenció sanitària
 • • Atenció higiència
 • • Atenció i suport psicosocial
 • • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
 • • Teleassistència
 • • Suport domiciliari
 • • Suport en la comunicació
 • • Destreses socials
 • • Primers auxilis
 • • Formació i orientació laboral
 • • Empresa i iniciativa emprenedora
 • • Anglès tècnic
 • • Síntesi
 • • Formació en centres de treball

Empreses i centres col·laboradors:

 • Centre Municipal Pont del Dragó - Barcelona

 • Fundació per l'atenció a Persones dependents - Residència Teresa Duran - Cornellà de Llobregat

 • Nexe Fundació - Barcelona

 • Parc Sanitari Pere Virgili - Barcelona

 • Programa Respir persones amb discapacitat. Recinte Mundet de Barcelona. - Barcelona

 • Residència i Centre de Dia Dr. Pi Molist - Hospital de Sant Pau - Barcelona

 • SUARA cooperativa - Barcelona

 • Tunstall Televida - Barcelona

Més informació: 

Descarregueu-vos la fitxa completa d’aquesta titulació en pd

Informació formació dual

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001